A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413248. látogatója

Budapest

2013. május 28.,

kedd


 

83. szám


 

Ára: 1150 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról
52982
166/2013. (V. 28.) Korm. rendelet
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
52983
9/2013. (V. 28.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
52984
38/2013. (V. 28.) EMMI rendelet
A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
52985
42/2013. (V. 28.) VM rendelet
A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról
52990
1285/2013. (V. 28.) Korm. határozat
A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
52991
1286/2013. (V. 28.) Korm. határozat
A volt Alkaloida Hulladéklerakó telep zavartalan üzemeltetésének biztosításáról
52992
1287/2013. (V. 28.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő ex-ante kondicionalitások teljesítéséről
52992
1288/2013. (V. 28.) Korm. határozat
A „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése” tárgyú EU támogatásra számot tartó projekt előkészítésére vonatkozó támogatáshoz szükséges 2013. évi saját forrás összegének biztosítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
52993
1289/2013. (V. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,9 milliárd forint összegű tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról
52995
1290/2013. (V. 28.) Korm. határozat
Csenger Város Önkormányzatának a temetőrongálás okozta károk helyreállítása érdekében nyújtandó támogatás biztosításához a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
52997
1291/2013. (V. 28.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2013. évi működési költségeinek biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
52999
70/2013. (V. 28.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya, a Cseh Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Nemzetközi Visegrádi Alap létrehozásáról szóló, Stirinben, 2000. június 9-én aláírt Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
53001

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.