A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394162. látogatója

Budapest

2013. április 23.,

kedd


 

68. szám


 

Ára: 4300 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről
50148
118/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
50151
119/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet
A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
50155
120/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet
Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról
50161
5/2013. (IV. 23.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
50173
11/2013. (IV. 23.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről
50174
12/2013. (IV. 23.) BM rendelet
A 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet, valamint a települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III. 14.) BM rendelet módosításáról
50177
182/2013. (IV. 23.) KE határozat
A Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről
50184
183/2013. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
50184
184/2013. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
50185
185/2013. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
50185
186/2013. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
50186
187/2013. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
50186
188/2013. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
50187
189/2013. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
50187
190/2013. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
50188
191/2013. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
50188
192/2013. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
50189
193/2013. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
50189
194/2013. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
50190
195/2013. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
50190
196/2013. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
50191
197/2013. (IV. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
50191
198/2013. (IV. 23.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
50192
199/2013. (IV. 23.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
50192
200/2013. (IV. 23.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
50193
201/2013. (IV. 23.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
50193
202/2013. (IV. 23.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
50194
1219/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
50194
1220/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásának támogatásáról
50195
1221/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
Az egyes külképviseletek nyitásához kapcsolódó feladatokról
50195
1222/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A közraktárakkal kapcsolatos egyes feladatokról
50197
1223/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás megvalósításához szükséges intézkedésekről
50197
1224/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 2013. évi működésének biztosításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
50200
1225/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
Az állami fenntartásban és működtetésben lévő köznevelési intézmények vis maior eseményeinek támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
50202
1226/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1637/2012. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
50204
1227/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A 2014–2020-as programozási időszak előkészítéséért felelős uniós főtárgyaló személyének változásáról
50204
1228/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
Az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0008 azonosító számú („Jánd és térsége csapadékvíz elvezető – hálózat fejlesztése” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
50205
1229/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 azonosító számú („Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
50207
1230/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028 azonosító számú („Székkutas község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
50209
1231/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016 azonosító számú („Balatonlelle agglomeráció szennyvízkezelése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
50211
1232/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
50213
1233/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról
50215
1234/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A KÖZOP-3.5.0-09-2010-0016 azonosító számú [„A 8. sz. főút 31+700-57+000 km szelvények (Várpalota–Veszprém) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése, kapacitás bővítésen belül a III. szakasz 44+797-57+100 km sz. között (Veszprémi körgyűrű) szakasz előkészítése” című] előkészítési projekt Közlekedés Operatív Programban történő akciótervi nevesítéséről és támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról
50217
1235/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv kereteinek módosításáról
50219
1236/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében humáninfrastruktúra-fejlesztési témájú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról
50232
1237/2013. (IV. 23.) Korm. határozat
A MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának finanszírozásáról
50234
56/2013. (IV. 23.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális központok kölcsönös nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
50236
57/2013. (IV. 23.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevelek vízummentességéről szóló Megállapodás módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
50236
58/2013. (IV. 23.) ME határozat
A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyesbizottságok tagjainak felmentéséről és a bizottságok új tagjainak kinevezéséről
50237

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.