A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413261. látogatója

Budapest

2013. április 19.,

péntek


 

67. szám


 

Ára: 13050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2013. évi XLII. törvény
Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről
49850
2013. évi XLIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről
50125
2013. évi XLIV. törvény
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról
50127
2013. évi XLV. törvény
A közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról
50129
2013. évi XLVI. törvény
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
50130
2013. évi XLVII. törvény
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról
50132
116/2013. (IV. 19.) Korm. rendelet
Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
50136
16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet
A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről
50137
Köm. 5009/2013/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
50141
1218/2013. (IV. 19.) Korm. határozat
A budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a „budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-09 szerződés Rendszerek és Áramellátás” tárgyában a SIEMENS M4 Budapest Konzorciummal megkötött vállalkozási szerződés 1. és 2. számú szerződésmódosításainak, továbbá a Közös Értelmező Nyilatkozat szövegének jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról
50144

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.