A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413256. látogatója

Budapest

2013. július 29.,

hétfő


 

129. szám


 

Ára: 8850 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól
64977
296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
64985
297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvény végrehajtásáról
64990
298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
65011
299/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
65014
300/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
65014
301/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági eljárásáról
65020
302/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
65029
37/2013. (VII. 29.) BM rendelet
A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet módosításáról
65041
55/2013. (VII. 29.) EMMI rendelet
Egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezéséről
65042
65/2013. (VII. 29.) VM rendelet
Az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
65092
66/2013. (VII. 29.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes
65123
feltételeiről
rtésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott "de minimis" támogatásról
65133
67/2013. (VII. 29.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
65140
68/2013. (VII. 29.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
65146
69/2013. (VII. 29.) VM rendelet
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programjáról
65152
1490/2013. (VII. 29.) Korm. határozat
A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet, mint szakhatóság kialakításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról
65157
1491/2013. (VII. 29.) Korm. határozat
A közösségvezérelt helyi fejlesztések alkalmazásának módjáról, valamint az eszköz használatához szükséges feltételekről
65157
1492/2013. (VII. 29.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
65158
1493/2013. (VII. 29.) Korm. határozat
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében humáninfrastruktúra fejlesztési témájú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról
65163
1494/2013. (VII. 29.) Korm. határozat
A 2014-2020 közötti időszakra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól és az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról
65167
1495/2013. (VII. 29.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0001 azonosító számú ("Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése" című) nagyprojekt esetében a támogatási szerződéstől való elállásról és a támogatási kérelem Európai Bizottságtól történő visszavonásáról
65168
1496/2013. (VII. 29.) Korm. határozat
A TÁMOP-3.1.12-12/1-2013-0001 azonosító számú ("GEOMATECH - A GeoGebra program által támogatott korszerű, a felülvizsgált Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő matematikai és természettudományos digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről
65169
1497/2013. (VII. 29.) Korm. határozat
Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatásáról
65171
1498/2013. (VII. 29.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán új közúti Dráva-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
65173
102/2013. (VII. 29.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között
65173
103/2013. (VII. 29.) ME határozat
Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
65174

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.