A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2012. január 26.,

csütörtök


 

9. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
6/2012. (I. 26.) NMHH rendelet
A digitális televízió-médiaszolgáltatások vételére alkalmas készülékek együttműködő képessége érdekében szükséges intézkedésekről
524
7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet
A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól
525
8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről
539
1/2012. (I. 26.) NGM rendelet
A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról
549
1013/2012. (I. 26.) Korm. határozat
A munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzését elősegítő kiegészítő munkáltatói kompenzáció előkészítéséről
553
1014/2012. (I. 26.) Korm. határozat
A Magyar Történelmi Film Közalapítvány megszüntetéséről
553
1015/2012. (I. 26.) Korm. határozat
A Közlekedési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
555
13/2012. (I. 26.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
573

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.