A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413235. látogatója

Budapest

2012. június 27.,

szerda


 

78. szám


 

Ára: 2625 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi LXXVII. törvény
A tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális Megállapodás kihirdetéséről
12162
2012. évi LXXVIII. törvény
A Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetéséről és Magyarország kvótájának megemeléséről
12169
2012. évi LXXIX. törvény
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
12173
2012. évi LXXX. törvény
Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról
12209
2012. évi LXXXI. törvény
A sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény módosításáról
12210
2012. évi LXXXII. törvény
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról
12211
131/2012. (VI. 27.) Korm. rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
12212
15/2012. (VI. 27.) MNB rendelet
A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról szóló 12/2012. (VI. 12.) MNB rendelet módosításáról
12214
30/2012. (VI. 27.) AB határozat
Utólagos normakontrollra irányuló indítvány elutasításáról
12215

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.