A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393997. látogatója

Budapest

2012. június 12.,

kedd


 

71. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi LXV. törvény
A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról
11772
12/2012. (VI. 12.) MNB rendelet
A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet módosításáról
11773
4/2012. (VI. 12.) EMMI rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról
11779
29/2012. (VI. 12.) KIM rendelet
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas munkakörökről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 21/2011. (VII. 13.) KIM rendelet módosításáról, valamint az egyes hivatalos lapok nyomtatott változatának terjesztéséhez szükséges előfizetői szám meghatározásáról szóló 5/2008. (X. 14.) MeHVM rendelet módosításáról
11794
Köf. 5008/2012/8.határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
11799
46/2012. (VI. 12.) OGY határozat
A szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről
11802
1191/2012. (VI. 12.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
11802

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.