A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413247. látogatója

Budapest

2012. május 25.,

péntek


 

62. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi LI. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról
9997
103/2012. (V. 25.) Korm. rendelet
A Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatainak meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról
9998
104/2012. (V. 25.) Korm. rendelet
Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
9999
27/2012. (V. 25.) NFM rendelet
A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról
10001
50/2012. (V. 25.) VM rendelet
Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról
10006
28/2012. (V. 25.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 185/2011. (XI. 15.) OVB határozata felülvizsgálatáról
10023
29/2012. (V. 25.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 9/2012. (I. 16.) OVB határozata felülvizsgálatáról
10025
41/2012. (V. 25.) OGY határozat
A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról
10030
42/2012. (V. 25.) OGY határozat
Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
10030
43/2012. (V. 25.) OGY határozat
Dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
10031
44/2012. (V. 25.) OGY határozat
Dr. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
10031
45/2012. (V. 25.) OGY határozat
Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
10031
1167/2012. (V. 25.) Korm. határozat
A gazdasági konzultációval összefüggő feladatokról
10032
1168/2012. (V. 25.) Korm. határozat
Az Agrármarketing Centrum megszüntetésével és a közösségi agrár- és bormarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak a Magyar Turizmus Zrt. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról
10032
1169/2012. (V. 25.) Korm. határozat
A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által magyarországi pénzügyi intézmények részére alárendelt kölcsöntőke nyújtásáról szóló 1083/2012. (III. 30.) Korm. határozat módosításáról
10034
1170/2012. (V. 25.) Korm. határozat
A KEOP forrásaiból megvalósítandó egyes nagyprojektek jóváhagyásának időigényéről, megvalósításukról és finanszírozásukról
10034
63/2012. (V. 25.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
10037

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.