A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394152. látogatója

Budapest

2012. május 10.,

csütörtök


 

56. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
9237
5/2012. (V. 10.) HM rendelet
A katonák baleseti járadékáról, valamint szolgálati járandóságát, rögzített nyugdíját és a hősi halott katonák után járó kiegészítő hozzátartozói támogatást megállapító szerv kijelöléséről
9251
27/2012. (V. 10.) KIM rendelet
Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet módosításáról
9252
1/2012. KMPJEjogegységi határozat
A Kúria közigazgatási-munkaügyi polgári jogegységi határozata
9253
119/2012. (V. 10.) KE határozat
Hivatalvezetői felmentésről
9256
120/2012. (V. 10.) KE határozat
Hivatalvezetői felmentésről
9256
121/2012. (V. 10.) KE határozat
Hivatalvezetői felmentésről
9256
122/2012. (V. 10.) KE határozat
Hivatalvezető-helyettesi felmentésről
9257
123/2012. (V. 10.) KE határozat
Főigazgatói kinevezésről
9257
124/2012. (V. 10.) KE határozat
A 228/2010. (IX. 17.) KE határozat hatályon kívül helyezéséről
9257
1139/2012. (V. 10.) Korm. határozat
Az Audiovizuális Előadások Védelméről szóló Szerződés szövegének végleges megállapítására történő felhatalmazásról
9258
1140/2012. (V. 10.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
9258
1141/2012. (V. 10.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
9260
1142/2012. (V. 10.) Korm. határozat
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzat 2011. évi meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról
9262
1143/2012. (V. 10.) Korm. határozat
A TÁMOP 2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú projekt (Újra tanulok) támogatásának jóváhagyásáról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről
9262
1144/2012. (V. 10.) Korm. határozat
A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyásáról, és egyes prioritásai hazai társfinanszírozási keretének növeléséről
9265
1145/2012. (V. 10.) Korm. határozat
Az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program 2011. évi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztését célzó pályázataival összefüggő többletkapacitás kérelmek előzetes befogadásáról
9303
1146/2012. (V. 10.) Korm. határozat
Egyes informatikai tárgyú európai uniós kiemelt projektekben meghatározott feladatok végrehajtásának felelőseiről
9308

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.