A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2012. április 26.,

csütörtök


 

50. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi XXXVII. törvény
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról
8567
86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet
A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről
8570
87/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a nemzetiségi és a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével összefüggő módosításáról
8574
88/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet
Egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
8576
89/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet
A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8577
90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
8580
91/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet
A 2012. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek keretszámáról
8592
23/2012. (IV. 26.) BM rendelet
A 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről
8593
19/2012. (IV. 26.) NFM rendelet
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
8611
20/2012. (IV. 26.) NFM rendelet
A légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosításáról
8612
37/2012. (IV. 26.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
8633
1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozat
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról
8633
1129/2012. (IV. 26.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a kórósi és a drávaiványi templom felújításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
8634
1130/2012. (IV. 26.) Korm. határozat
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi, meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról
8637
1131/2012. (IV. 26.) Korm. határozat
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról
8639
1132/2012. (IV. 26.) Korm. határozat
A munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása előirányzatból történő átcsoportosításról
8639
1133/2012. (IV. 26.) Korm. határozat
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjának finanszírozásáról
8641
43/2012. (IV. 26.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 2007. június 18-án aláírt, a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
8654

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.