A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394153. látogatója

Budapest

2012. április 25.,

szerda


 

49. szám


 

Ára: 1050 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet
Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről
8544
24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet
A civil szervezetek információs rendszeréről
8544
26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet
Muzeális intézmények, nyilvános könyvtárak és közművelődési intézmények működésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
8549
27/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet
Az I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok 2012. évi központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjéről
8551
38/2012. (IV. 25.) VM rendelet
A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról
8553
1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat
A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről
8554
1123/2012. (IV. 25.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
8559
1124/2012. (IV. 25.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
8561
1125/2012. (IV. 25.) Korm. határozat
Nagybiztonságú adatközpont (CERN@WIGNER) létrehozásának támogatása a Kutatási, Technológiai és Innovációs Alapból a CERN LHC számításigényeinek segítésére
8563
1126/2012. (IV. 25.) Korm. határozat
Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
8563
1127/2012. (IV. 25.) Korm. határozat
A fővárosi helyi közösségi közlekedés hosszú távon fenntartható biztosításáról
8564

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.