A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2012. április 13.,

péntek


 

44. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi XXXI. törvény
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról
8175
2012. évi XXXII. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
8206
2012. évi XXXIII. törvény
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
8207
2012. évi XXXIV. törvény
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról
8209
74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet
A katasztrófavédelmet érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
8211
75/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet
A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról
8223
76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8223
20/2012. (IV. 13.) BM rendelet
Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosításáról
8227
21/2012. (IV. 13.) BM rendelet
A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről
8230
22/2012. (IV. 13.) BM rendelet
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról
8235
17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet
A földgáz árszabályozással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
8244
35/2012. (IV. 13.) VM rendelet
Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
8247
36/2012. (IV. 13.) VM rendelet
A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet és az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM–GKM együttes rendelet módosításáról
8249
32/2012. (IV. 13.) OGY határozat
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
8250

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.