A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413264. látogatója

Budapest

2012. április 4.,

szerda


 

39. szám


 

Ára: 8925 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
8/2012. (IV. 4.) MNB rendelet
A „MASAT-1” kupronikkel emlékérme kibocsátásáról
7050
20/2012. (IV. 4.) KIM rendelet
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről szóló 33/2010. (XII.31.) KIM rendelet módosításáról
7052
21/2012. (IV. 4.) NEFMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
7052
1096/2012. (IV. 4.) Korm. határozat
Az állami vagyon gyarapításával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1466/2011. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
7269
1097/2012. (IV. 4.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között aközúti ésvasúti határforgalom ellenőrzéséről ahatárátkelőhelyeken szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
7269

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.