A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394181. látogatója

Budapest

2012. március 20.,

kedd


 

32. szám


 

Ára: 7035 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi XIV. törvény
Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. február 16. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
6342
2012. évi XV. törvény
Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. január 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
6366
42/2012. (III. 20.) Korm.rendelet
A szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről
6388
43/2012. (III. 20.) Korm.rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával és a határátkelőhelyek működtetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
6390
44/2012. (III. 20.) Korm.rendelet
A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról
6395
45/2012. (III. 20.) Korm.rendelet
A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról
6396
17/2012. (III. 20.) KIM rendelet
A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról
6427
16/2012. (III. 20.) NEFMI rendelet
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, továbbá a régészeti lelőhelyek feltárásának, valamint a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról
6428
25/2012. (III. 20.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
6431
21/2012. (III. 20.) OGY határozat
A 2002–2010 közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárásáról, valamint az esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról
6441
22/2012. (III. 20.) OGY határozat
A VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság felállításáról
6441
61/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6443
62/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6447
63/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6458
64/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6459
65/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6460
66/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6463
67/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6463
68/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6464
69/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6465
70/2012. (III. 20.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6466
71/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6466
72/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6467
73/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6468
74/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6468
75/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6471
76/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6478
77/2012. (III. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
6478
78/2012. (III. 20.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
6479
79/2012. (III. 20.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
6480
80/2012. (III. 20.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
6480
81/2012. (III. 20.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
6481
82/2012. (III. 20.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
6481
83/2012. (III. 20.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
6482
84/2012. (III. 20.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
6482
85/2012. (III. 20.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
6483
86/2012. (III. 20.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
6483
87/2012. (III. 20.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
6484
88/2012. (III. 20.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
6484
89/2012. (III. 20.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
6485
1067/2012. (III. 20.) Korm. határozat
A szociális szövetkezetekkel kapcsolatos egyes feladatokról
6486
1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat
A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról
6487
1069/2012. (III. 20.) Korm. határozat
A Magyar Mozgókép Közalapítvány megszüntetéséről
6510

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.