A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2012. február 29.,

szerda


 

24. szám


 

Ára: 9870 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi VII. törvény
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról
5101
2012. évi VIII. törvény
Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításáról
5102
21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet
Egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5104
22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról
5131
23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feladatkörét érintő kormányrendeletek és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
5146
24/2012. (II. 29.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
5160
25/2012. (II. 29.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet módosításáról
5167
10/2012. (II. 29.) KIM rendelet
A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
5188
11/2012. (II. 29.) KIM rendelet
A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól
5293
17/2012. (II. 29.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
5319
8/2012. (II. 29.) OGY határozat
Egyházkénti elismerés elutasításáról
5336
9/2012. (II. 29.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
5338
10/2012. (II. 29.) OGY határozat
Az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 81/2011. (X. 28.) OGY határozat módosításáról
5339
1045/2012. (II. 29.) Korm. határozat
Magyarországnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. cikk szerinti kötelezettségvállalásai végrehajtására vonatkozóötödik időszaki jelentéséről
5340
1046/2012. (II. 29.) Korm. határozat
A honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról
5340
1047/2012. (II. 29.) Korm. határozat
A Budapesti Kamaraszínház Közhasznú Nonprofit Kft. és a Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Kft. 2011/2012-es évad befejezéséig történő működéséhez szükséges forrás biztosításáról
5341
1048/2012. (II. 29.) Korm. határozat
A Nemzetközi Kibertér Konferencia (Budapest, 2012) megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokról
5343
26/2012. (II. 29.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5344
27/2012. (II. 29.) ME határozat
A Pakisztáni Iszlám Köztársasággal kötendő, diplomata útlevéllel rendelkező állampolgárok vízummentességére vonatkozó kétoldalú megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
5345
28/2012. (II. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
5345
29/2012. (II. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
5345

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.