A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394176. látogatója

Budapest

2012. december 28.,

péntek


 

182. szám


 

Ára: 16170 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
409/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az úti okmánnyal, a jármű származásellenőrzésével, a hatósági okmányokkal, az idegenrendészettel összefüggő eljárások egyszerűsítéséről, valamint a rendészeti tárgyú joganyagot érintő módosításokról, továbbá egyes kormányrendeleteknek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról
37712
410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
37720
411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes bányászattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
37739
412/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet módosításáról
37747
81/2012. (XII. 28.) BM rendelet
Az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény egyes miniszteri rendeleti szintű végrehajtási rendeleteinek módosításáról
37748
82/2012. (XII. 28.) BM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek az útlevéleljárások egyszerűsítéséhez kapcsolódó módosításáról
37763
83/2012. (XII. 28.) BM rendelet
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról
37766
84/2012. (XII. 28.) BM rendelet
Az Országgyűlési Õrség szolgálati szabályzatáról
37784
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet
Az Országgyűlési Õrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról
37807
86/2012. (XII. 28.) BM rendelet
A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról
37822
54/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet
A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
37826
55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
37828
59/2012. (XII. 28.) KIM rendelet
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet módosításáról
37906
60/2012. (XII. 28.) KIM rendelet
A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendeletnek, a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendeletnek és a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletnek az útlevéleljárások egyszerűsítéséhez kapcsolódó módosításáról
37906
48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggő módosításáról
37927
49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet
Az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól
37933
50/2012. (XII. 28.) NGM rendelet
A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet módosításáról
37935
51/2012. (XII. 28.) NGM rendelet
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosításáról
37935
80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról
37936
81/2012. (XII. 28.) NFM rendelet
A bányászati koncessziós pályázati eljárásról
37939
82/2012. (XII. 28.) NFM rendelet
A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet és a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról
37942
149/2012. (XII. 28.) VM rendelet
A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről
37951
150/2012. (XII. 28.) VM rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről
38015
1673/2012. (XII. 28.) Korm. határozat
A Nemzetközi Víz Konferencia (Budapesti Víz Világtalálkozó – Budapest Water Summit) szakmai koncepciójáról és költségvetéséről, valamint az azzal összefüggő feladatokról
38103
1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozat
Egyes csökkentett mértékű törlesztési célú támogatásban részesülő 5000 fő lakosságszám alatti települések meghatározásáról
38104
1675/2012. (XII. 28.) Korm. határozat
A nemzeti park igazgatóságok számára az ún. „zsebszerződések” felszámolásának folytatása és a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges fedezet biztosításáról
38105
1676/2012. (XII. 28.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
38107
1677/2012. (XII. 28.) Korm. határozat
A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
38110
1678/2012. (XII. 28.) Korm. határozat
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek között a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázat kezelése céljából történő előirányzat-átcsoportosításról
38112
1679/2012. (XII. 28.) Korm. határozat
A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Belügyminisztérium, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
38114
1680/2012. (XII. 28.) Korm. határozat
A Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem fokozatos kialakításához szükséges támogatásról
38116
1681/2012. (XII. 28.) Korm. határozat
A törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházással és egyéb, PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekkel, valamint egyes egyházi ingatlanokkal összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról
38116

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.