A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394156. látogatója

Budapest

2012. december 18.,

kedd


 

172. szám


 

Ára: 11130 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CCIV. törvény
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
28352
2012. évi CCV. törvény
A honvédek jogállásáról
28490
373/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet
A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
28584
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet
Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
28486
25/2012. (XII. 18.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
28605
75/2012. (XII. 18.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 27/2012. (V. 30.) BM rendelet, valamint egyes lakáscélú rendeletek módosításáról
28606
23/2012. (XII. 18.) HM rendelet
Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
28607
38/2012. (XII. 18.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 11/2012. (VI. 5.) NGM rendelet módosításáról
28626
150/2012. (XII. 18.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
28627

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.