A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393993. látogatója

Budapest

2012. december 14.,

péntek


 

169. szám


 

Ára: 6405 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
67/2012. (XII. 14.) BM rendelet
A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
27964
68/2012. (XII. 14.) BM rendelet
A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról
27969
69/2012. (XII. 14.) BM rendelet
A rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról
27977
70/2012. (XII. 14.) BM rendelet
A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról
27979
71/2012. (XII. 14.) BM rendelet
A járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
27989
35/2012. (XII. 14.) NGM rendelet
Egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
28056
36/2012. (XII. 14.) NGM rendelet
A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet módosításáról
28074
128/2012. (XII. 14.) VM rendelet
A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról
28075
1/2012. BJE jogegységi határozat
A Kúria büntető jogegységi határozata
28111
Köf. 5056/2012/5. határo
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
28118
91/2012. (XII. 14.) OGY határozat
Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
28123
92/2012. (XII. 14.) OGY határozat
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
28123
1582/2012. (XII. 14.) Korm. határozat
A határon túl élő magyar állampolgárokkal folytatandó nemzeti konzultációval összefüggő feladatokról
28124

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.