A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2012. december 12.,

szerda


 

167. szám


 

Ára: 7350 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CXCV. törvény
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2012. évi módosításának kihirdetéséről
27703
349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet
Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról
27793
350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet közfoglalkoztatással összefüggő módosításáról
27822
351/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
27824
28/2012. (XII. 12.) PSZÁF rendelet
A hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó javadalmazási adatok köréről
27825
64/2012. (XII. 12.) BM rendelet
Az Országgyűlési Õrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról
27834
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
27850
126/2012. (XII. 12.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
27866
127/2012. (XII. 12.) VM rendelet
Az egyes ebtenyésztéssel és eb-egészségüggyel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
27872
87/2012. (XII. 12.) OGY határozat
Népi kezdeményezésről
27875
88/2012. (XII. 12.) OGY határozat
A magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról
27875
89/2012. (XII. 12.) OGY határozat
Egyházkénti elismerés elutasításáról
27876
90/2012. (XII. 12.) OGY határozat
Az agrárgazdaság 2011. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról
27876
1573/2012. (XII. 12.) Korm. határozat
Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete között a Magyarországon megrendezésre kerülő 42. Európai Regionális Konferencia kapcsán a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27876
1574/2012. (XII. 12.) Korm. határozat
A TESCO-GLOBAL Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről
27877
1575/2012. (XII. 12.) Korm. határozat
Az IBM Magyarországi Kft. és a Stadler Trains Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről
27877
1576/2012. (XII. 12.) Korm. határozat
A GE Hungary Kft. és a National Instruments Hungary Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről
27878
1577/2012. (XII. 12.) Korm. határozat
A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról
27878
1578/2012. (XII. 12.) Korm. határozat
A 2011. évi előirányzat-maradványok felhasználásáról
27880
1579/2012. (XII. 12.) Korm. határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
27880
143/2012. (XII. 12.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a dunai vízlépcsőre vonatkozó, a hágai Nemzetközi Bíróság ítéletével összhangban álló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
27880
144/2012. (XII. 12.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló, Muraszombaton, 1996. július 10-én aláírt Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról
27881

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.