A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413161. látogatója

Budapest

2012. november 30.,

péntek


 

160. szám


 

Ára: 9555 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CLXXX. törvény
Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről
26718
2012. évi CLXXXI. törvény
A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról
26847
2012. évi CLXXXII. törvény
A nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
26890
2012. évi CLXXXIII. törvény
A Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről
26891
2012. évi CLXXXIV. törvény
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
26892
2012. évi CLXXXV. törvény
A hulladékról
26904
2012. évi CLXXXVI. törvény
Egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról
26947
60/2012. (XI. 30.) BM rendelet
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tűzvédelmi, műszaki mentési feladatait ellátó hivatásos tűzoltóság működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről
26950
44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet és az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosításáról
26951
45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet
A kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról
26954

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.