A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393617. látogatója

Budapest

2012. november 14.,

szerda


 

151. szám


 

Ára: 8925 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
19/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet
A felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet módosításáról
25218
20/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet
A magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelete módosításáról
25233
21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet
A kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet módosításáról
25324
22/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet
A befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet módosításáról
25346
36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
25402
38/2012. (XI. 14.) AB határozat
A közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi rendelkezések megsemmisítéséről
25417

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.