A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394153. látogatója

Budapest

2012. október 25.,

csütörtök


 

140. szám


 

Ára: 8610 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CL. törvény
A Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
24218
2012. évi CLI. törvény
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
24226
2012. évi CLII. törvény
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
24271
2012. évi CLIII. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
24281
2012. évi CLIV. törvény
Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról
24281
2012. évi CLV. törvény
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról
24288
2012. évi CLVI. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
24415
297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet
A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
24421
298/2012. (X. 25.) Korm. rendelet
A Magyar Kármentő Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról
24427
46/2012. (X. 25.) KIM rendelet
Az egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
24428
1460/2012. (X. 25.) Korm. határozat
A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról
24431
128/2012. (X. 25.) ME határozat
A Meteorológiai Világszervezet Rendkívüli Kongresszusán történő részvételről
24431

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.