A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394147. látogatója

Budapest

2012. október 15.,

hétfő


 

136. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CXLV. törvény
Egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról
23364
2012. évi CXLVI. törvény
A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
23365
2012. évi CXLVII. törvény
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
23374
2012. évi CXLVIII. törvény
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról
23390
2012. évi CXLIX. törvény
A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról
23390
292/2012. (X. 15.) Korm. rendelet
A 306. számú, Miskolc megyei jogú várost északról (az M30 és a 26. számú főút között) elkerülő főút II. ütemével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
23394

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.