A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2012. október 8.,

hétfő


 

132. szám


 

Ára: 7350 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke által adományozható Elnöki Díjról
22388
14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet
A biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet módosításáról
22389
48/2012. (X. 8.) BM rendelet
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet módosításáról
22422
49/2012. (X. 8.) BM rendelet
A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról
22423
31/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint agyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
22424
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
22436
Köf. 5002/2012/13. határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
22554
1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat
A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről
22558

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.