A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413213. látogatója

Budapest

2012. szeptember 28.,

péntek


 

128. szám


 

Ára: 12705 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2012. évi CXXXVIII. törvény
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény módosításáról
20726
2012. évi CXXXIX. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
20728
2012. évi CXL. törvény
Egyes közjogi méltóságok halála esetén járó hozzátartozói nyugellátásokkal összefüggő törvényi rendelkezések módosításáról
20728
272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
20729
273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
20735
274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről
20746
275/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
Az Országgyűlési Õrséggel összefüggésben egyes kormányrendeletek, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
20779
276/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
A Kristályház Korlátolt Felelősségű Társaságnak a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
20781
277/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
Az állami olimpiai jutalomról szóló 241/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
20782
278/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
20783
279/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet és a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
20784
280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
20864
13/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet
A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról
20867
14/2012. (IX. 28.) NMHH rendelet
A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról
20869
30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet
Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról
20871
44/2012. (IX. 28.) KIM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 22.) KIM rendelet módosításáról
20902
30/2012. (IX. 28.) NGM rendelet
A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról
20902
100/2012. (IX. 28.) VM rendelet
A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról
20903
101/2012. (IX. 28.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosításáról
21019
63/2012. (IX. 28.) OGY határozat
A Hungarikum Bizottság két tagjának delegálásáról
21021
237/2012. (IX. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
21021
238/2012. (IX. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
21022
239/2012. (IX. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
21022
240/2012. (IX. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
21022
241/2012. (IX. 28.) KE határozat
Bírói felmentésről
21023
242/2012. (IX. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
21023
243/2012. (IX. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
21023
244/2012. (IX. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
21024
245/2012. (IX. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
21024
246/2012. (IX. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
21024
247/2012. (IX. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
21025
248/2012. (IX. 28.) KE határozat
Bírói kinevezésről
21025
249/2012. (IX. 28.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
21025
250/2012. (IX. 28.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
21026
251/2012. (IX. 28.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
21026
252/2012. (IX. 28.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
21027
253/2012. (IX. 28.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
21027
254/2012. (IX. 28.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
21028
255/2012. (IX. 28.) KE határozat
Szolgálati viszony megszűnésének megállapításáról
21028
256/2012. (IX. 28.) KE határozat
Szolgálati viszony megszüntetéséről
21029
1404/2012. (IX. 28.) Korm. határozat
Az ENSZ Közgyűlésének 67. ülésszakán való magyar részvételről
21029
1405/2012. (IX. 28.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között az Európai Unió és Georgia között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Brüsszelben, 2010. november 22-én aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
21029
1406/2012. (IX. 28.) Korm. határozat
Az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról
21030
1407/2012. (IX. 28.) Korm. határozat
A 2012. évi paralimpiai állami jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításáról
21031
1408/2012. (IX. 28.) Korm. határozat
A 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználásáról
21033
1409/2012. (IX. 28.) Korm. határozat
A Magyarság Háza épületének kialakításához kapcsolódó állami támogatásról
21036
1410/2012. (IX. 28.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
21038
1411/2012. (IX. 28.) Korm. határozat
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal peres ügye kapcsán felmerült fizetési kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
21040
1412/2012. (IX. 28.) Korm. határozat
A 2012. július 16. és 26. közötti konzultációs sorozat vonatkozásában vállalt feladatokról
21042
121/2012. (IX. 28.) MEhatározat
Az Államreform Operatív Program – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének kinevezéséről
21043

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.