A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393967. látogatója

Budapest

2012. szeptember 20.,

csütörtök


 

123. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet
A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
20391
268/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet
A MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítéséről
20397
46/2012. (IX. 20.) BM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról
20398
37/2012. (IX. 20.) AB határozat
Az Országos Választási Bizottság 52/2012. (IV. 5.) OVB határozata vizsgálatáról
20407
227/2012. (IX. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
20411
228/2012. (IX. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
20412
229/2012. (IX. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
20415
230/2012. (IX. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
20415
231/2012. (IX. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
20417
232/2012. (IX. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
20418
233/2012. (IX. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
20418
234/2012. (IX. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
20420
235/2012. (IX. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
20420
236/2012. (IX. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
20421
1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről
20421
1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
20431
1381/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
Egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról
20438
1382/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
A KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
20440
1383/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0036. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
20441
1384/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
20442
1385/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
A TÁMOP-5.4.2-12/1 azonosító számú („Központi szociális információs fejlesztések” című) és a TÁMOP-5.4.7-12/1 azonosító számú („Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
20444
1386/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
A KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0008 azonosító számú („Ronyvazugi, Bodrog jobb parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
20446
1387/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
A KDOP-4.2.1/A-11-2012-0011 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 8202 j. úton” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
20447
1388/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
A nemzetpolitikai tevékenység támogatásának finanszírozásához szükséges forrásigényről
20449
1389/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
A startmunka mintaprogram keretén belül a biomassza kazánprogram megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról, továbbá a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
20451
1390/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
20453
1391/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
A 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról
20455
1392/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
A Sapientia Alapítvánnyal kötendő elvi megállapodásról, és a megállapodásban foglalt célok megvalósításához szükséges forrásigényről
20457
1393/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
20459
1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
20461
1395/2012. (IX. 20.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Miniszterelnökség fejezet címrendi módosításáról
20463
115/2012. (IX. 20.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a magyar és a litván fiatalok együttműködéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
20465
116/2012. (IX. 20.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
20465

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.