A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394155. látogatója

Budapest

2011. augusztus 18.,

csütörtök


 

96. szám


 

Ára: 3555 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról
26125
161/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalappal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
26177
162/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet és a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
26182
7/2011. (VIII. 18.) HM rendelet
A szolgálati viszonnyal kapcsolatos honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
26188
8/2011. (VIII. 18.) HM rendelet
A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról
26192
50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó képesítésekkel összefüggő egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
26193
51/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet
Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti védettségének megszüntetéséről
26199
52/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet
A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet, valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról
26203
43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet
A külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról
26206
173/2011. (VIII. 18.) KE határozat
Rektori megbízásról
26215
174/2011. (VIII. 18.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
26215
175/2011. (VIII. 18.) KE határozat
Bírák kinevezéséről
26217
176/2011. (VIII. 18.) KE határozat
Államtitkár felmentéséről
26218
177/2011. (VIII. 18.) KE határozat
Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről
26218
178/2011. (VIII. 18.) KE határozat
Nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatok létesítéséről
26219
179/2011. (VIII. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
26220
180/2011. (VIII. 18.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
26221
1285/2011. (VIII. 18.) Korm. határozat
A fővárosi közösségi közlekedés működtetéséhez szükséges további intézkedésekről
26222
1286/2011. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Magyarországi Református Egyház és a Magyar Katolikus Egyház számára 2011-ben rendezésre javasolt ingatlanokról, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról
26223
65/2011. (VIII. 18.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról
26228

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.