A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393881. látogatója

Budapest

2011. augusztus 10.,

szerda


 

94. szám


 

Ára: 2745 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
149/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról
26003
150/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól
26004
151/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről
26005
152/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
26005
153/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
26007
154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről
26009
155/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
26009
156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet
A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
26017
1270/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
A Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet Közlekedésfejlesztési Zrt. felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének a nemzetgazdasági miniszter felügyelete alatt álló szervezet útján történő gyakorlásáról
26021
1271/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
A Nemzeti Eszközkezelő felállításáról szóló 1211/2011. (VI. 28.) Korm. határozat módosításáról
26021
1272/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
Az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia keretében első ütemben indítandó magyar projektekről
26022
1273/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
26023
1274/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
A Smithsonian Folklife Festival-on (Washington, DC, 2013 nyár) való magyar részvételről
26025
1275/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
A Svájci–Magyar Együttműködési Program 9. prioritási területén belül projektek beazonosításáról
26026
1276/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
26027
1277/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
26038
1278/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
A Nemzeti Diverzifikációs Program forráskeretét meghaladó kötelezettségvállalás tudomásul vételéről
26043
1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
A Szociális Családiház-építési Programról
26043
1280/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
Életmentő Emlékérem adományozásáról
26045
1281/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
Dél-Szudán Állam elismeréséről és a diplomáciai kapcsolatok felvételéről
26045
1282/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatok módosításáról
26046
1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
A 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról
26064

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.