A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393990. látogatója

Budapest

2011. augusztus 4.,

csütörtök


 

92. szám


 

Ára: 855 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet
A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
25948
148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
25949
23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetnél a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályairól
25952
1262/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat
Az egyes egyházakkal kötendő megállapodásokkal kapcsolatos, a 2011. július 1. és 2011. december 31. közötti időszakra szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó kormányzati feladatokról
25956
1263/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat
Az Európai Városok Tudáshálózata Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásban való részvételhez történő hozzájárulásról
25956
1264/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat
Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott kormánytisztviselők feladatainak és foglalkoztatási feltételeinek felülvizsgálatáról
25957
1265/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat
A szociális konzultáció pénzügyi fedezetének biztosításával kapcsolatos kormányzati feladatokról
25958
1266/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat
A 2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről
25960
1267/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat
A Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításokról
25960
1268/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat
A Puskás Tivadar Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
25966
1269/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat
Az egyes közösségi közlekedési vállalatok adóssága átvállalásának és a PPP-projektek felülvizsgálatának elveiről
25967
59/2011. (VIII. 4.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Szerb Köztársaság Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Szlovén Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közös államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló keret-megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
25968

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.