A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393639. látogatója

Budapest

2011. augusztus 3.,

szerda


 

91. szám


 

Ára: 2205 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet
A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről
25880
29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet
A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról
25889
49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelet
Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól
25899
40/2011. (VIII. 3.) NFM rendelet
A közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggő egyes feladatok ellátásáról
25906
77/2011. (VIII. 3.) VM rendelet
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
25916
78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
25933
79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás részletes feltételeiről
25942
80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet
Egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
25944

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.