A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394156. látogatója

Budapest

2011. július 27.,

szerda


 

89. szám


 

Ára: 5715 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi CXIII. törvény
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
25637
2011. évi CXIV. törvény
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról
25668
2011. évi CXV. törvény
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól és az azzal összefüggő törvénymódosításokról
25749
144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet
A nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról
25757
145/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
25760
146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet
A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról
25767
25/2011. (VII. 27.) BM rendelet
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
25769
26/2011. (VII. 27.) BM rendelet
A területrendezési feladatok előirányzat 2011. évi felhasználásának szabályairól
25771
47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet
Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
25773
48/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet
A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet és a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról
25791
39/2011. (VII. 27.) NFM rendelet
A területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 35/2011. (VII. 7.) NFM rendelet módosításáról
25793
71/2011. (VII. 27.) VM rendelet
A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet bővítéséről és határainak módosításáról
25794
1259/2011. (VII. 27.) Korm. határozat
A Fogyasztóvédelmi Tanácsról
25798
1260/2011. (VII. 27.) Korm. határozat
Az állami vagyon gyarapításáról
25799
1261/2011. (VII. 27.) Korm. határozat
Az élelmiszeripari vállalkozások tartós forgóeszköz hiteleihez biztosítandó MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Programról szóló 1073/2009. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról
25801
57/2011. (VII. 27.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 2007. november 16-án aláírt, a két ország közös államhatárán, Szécsény és Pető (Pet’ov) települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Egyezmény módosítására adott felhatalmazásról
25801
58/2011. (VII. 27.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között 2007. november 16-án aláírt, a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Egyezmény módosítására adott felhatalmazásról
25802

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.