A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2011. július 21.,

csütörtök


 

87. szám


 

Ára: 1665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
139/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet
Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
25370
140/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
25376
141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet
A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről
25383
142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet
A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
25397
143/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet
Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
25399
23/2011. (VII. 21.) BM rendelet
Egyes, a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
25404
24/2011. (VII. 21.) BM rendelet
Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról
25407
1252/2011. (VII. 21.) Korm. határozat
A 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló intézkedésekről
25409
1253/2011. (VII. 21.) Korm. határozat
A minősített információk kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések létrehozásáról szóló 2327/2004. (XII. 21.) Korm. határozat visszavonásáról
25413
1254/2011. (VII. 21.) Korm. határozat
A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat módosításáról
25413
1255/2011. (VII. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság működésének biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításáról
25414
1256/2011. (VII. 21.) Korm. határozat
A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány megszüntetéséről
25415
1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat
A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról
25416
55/2011. (VII. 21.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
25418

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.