A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393997. látogatója

Budapest

2011. július 11.,

hétfő


 

78. szám


 

Ára: 7875 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
22616
20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet
A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól
22825
63/2011. (VII. 11.) VM rendelet
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet módosításáról
22830
64/2011. (VII. 11.) VM rendelet
A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet és az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII.26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet módosításáról
22836
65/2011. (VII. 11.) VM rendelet
A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről
22840
1237/2011. (VII. 11.) Korm. határozat
A Szervezetátalakítási alap előirányzatból a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. részére történő forrásbiztosításról
22847
1238/2011. (VII. 11.) Korm. határozat
A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges feladatok kiegészítő támogatásáról
22847

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.