A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2011. július 7.,

csütörtök


 

77. szám


 

Ára: 1935 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságra vonatkozó szabályok változásával, a Magyar Államkincstár átszervezésével, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda átalakulásával összefüggő módosításáról
22563
114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet
A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
22574
115/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
22578
116/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet
A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
22581
117/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
22582
43/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelet
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet módosításáról
22584
44/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
22585
45/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelet
Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról
22585
35/2011. (VII. 7.) NFM rendelet
A területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzat felhasználásának részletes szabályairól
22586
60/2011. (VII. 7.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
22596
57/2011. (VII. 7.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról
22599
58/2011. (VII. 7.) OGY határozat
A nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről
22599
59/2011. (VII. 7.) OGY határozat
A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
22600
1231/2011. (VII. 7.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Georgia (Grúzia) Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
22601
1232/2011. (VII. 7.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
22601
1233/2011. (VII. 7.) Korm. határozat
Az EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozat módosításáról, valamint az 1150/2010. (VII. 9.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
22602
1234/2011. (VII. 7.) Korm. határozat
A Sportaccord (AGFIS) 2017 Világjátékok rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről
22603
1235/2011. (VII. 7.) Korm. határozat
A Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány megszüntetéséről
22604
1236/2011. (VII. 7.) Korm. határozat
A Kormány 2011. II. félévi munkatervéről
22605
51/2011. (VII. 7.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
22613
52/2011. (VII. 7.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
22614
53/2011. (VII. 7.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
22614

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.