A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394032. látogatója

Budapest

2011. június 30.,

csütörtök


 

74. szám


 

Ára: 3825 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi LXXXI. törvény
Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
22137
2011. évi LXXXII. törvény
A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról
22159
105/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
22167
106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek táppénzzel kapcsolatos módosításáról
22167
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
22170
108/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
22184
5/2011. (VI. 30.) HM rendelet
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról
22185
23/2011. (VI. 30.) NGM rendelet
A kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
22188
24/2011. (VI. 30.) NGM rendelet
A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról
22190
39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet
A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
22191
31/2011. (VI. 30.) NFM rendelet
A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól
22193
32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet
A földgázár-szabályozással kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról
22204
33/2011. (VI. 30.) NFM rendelet
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról
22214
60/2011. (VI. 30.) VM rendelet
A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosításáról
22215
61/2011. (VI. 30.) VM rendelet
A Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a vidékfejlesztési miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról
22218
62/2011. (VI. 30.) VM rendelet
A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
22220
54/2011. (VI. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
22228
55/2011. (VI. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
22230
56/2011. (VI. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
22232
57/2011. (VI. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
22234
58/2011. (VI. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
22235
59/2011. (VI. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
22240
1226/2011. (VI. 30.) Korm. határozat
A Széll Kálmán Terv gyógyszer-támogatási rendszer átalakítását érintő kiemelt céljainak megvalósítása érdekében a 2012–2013. évekre kidolgozott további jogalkotási programról
22243
49/2011. (VI. 30.) ME határozat
Főiskolai rektorok megbízásáról és főiskolai tanárok kinevezéséről
22244
50/2011. (VI. 30.) ME határozat
Címzetes főjegyzői cím adományozásáról
22245

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.