A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394141. látogatója

Budapest

2011. június 16.,

csütörtök


 

65. szám


 

Ára: 585 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
7/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet
A hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről
13912
8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet
A hitelintézetek által szolgáltatandó tőkemegfelelési adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról
14233
31/2011. (VI. 16.) NEFMI rendelet
A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról
14586
1197/2011. (VI. 16.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Grúzia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
14595
44/2011. (VI. 16.) ME határozat
A Regionális Operatív Programok Monitoring Bizottsága elnökének kinevezéséről
14595

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.