A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394170. látogatója

Budapest

2011. június 15.,

szerda


 

64. szám


 

Ára: 855 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
92/2011. (VI. 15.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
13888
29/2011. (VI. 15.) NFM rendelet
A légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről
13889
36/2011. (VI. 15.) OGY határozat
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
13891
37/2011. (VI. 15.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló 52/2010. (VII. 14.) OGY határozat módosításáról
13891
38/2011. (VI. 15.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 53/2010. (VII. 14.) OGY határozat módosításáról
13892
1193/2011. (VI. 15.) Korm. határozat
Az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének elfogadásáról és a 2009–2010. évi akcióterv módosításáról
13893
1194/2011. (VI. 15.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulásért Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervben megnevezett kedvezményezettjét érintő változásokról
13901
1195/2011. (VI. 15.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének elfogadásáról
13902
1196/2011. (VI. 15.) Korm. határozat
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő megvásárlása érdekében szükséges intézkedésekről
13908
17/2011. (VI. 15.) KüM határozat
Az Élelmiszersegély Egyezmény kihirdetéséről szóló 153/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
13909

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.