A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394021. látogatója

Budapest

2011. június 10.,

péntek


 

62. szám


 

Ára: 3015 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi LIX. törvény
Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról
13790
2011. évi LX. törvény
A mozgóképről szóló 2004 . évi II . törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
13798
21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet
A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól
13799
53/2011. (VI. 10.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
13802
54/2011. (VI. 10.) VM rendelet
A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről
13815
55/2011. (VI. 10.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
13864

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.