A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394168. látogatója

Budapest

2011. június 6.,

hétfő


 

59. szám


 

Ára: 2475 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
7/2011. (VI. 6.) MNB rendelet
A „Deák téri evangélikus templom” emlékérme kibocsátásáról
13524
49/2011. (VI. 6.) VM rendelet
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2011. évi finanszírozásának szabályairól
13526
50/2011. (VI. 6.) VM rendelet
Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről
13536
51/2011. (VI. 6.) VM rendelet
Az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról
13565
1182/2011. (VI. 6.) Korm. határozat
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) való magyar részvétel összehangolásáról és az OECD Nemzeti Tanács létrehozásáról
13580
1183/2011. (VI. 6.) Korm. határozat
A Magyarországon létesítendő új atomerőműre, illetve atomerőművi blokkra vonatkozó nukleáris biztonsági követelmények meghatározásáról
13581
1184/2011. (VI. 6.) Korm. határozat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Rendőrtiszti Főiskola közötti a vám- és pénzügyőr szakos nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatók pénzbeli juttatásának biztosításához kapcsolódó költségvetési fedezet átadás-átvételéről szóló megállapodás miatti előirányzat-átcsoportosításról
13581
1185/2011. (VI. 6.) Korm. határozat
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról
13583

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.