A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394015. látogatója

Budapest

2011. május 31.,

kedd


 

57. szám


 

Ára: 2745 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi LIII. törvény
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról
13423
2011. évi LIV. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
13424
86/2011. (V. 31.) Korm. rendelet
Az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyes közreműködő szervezeti, projektirányítási és kezelési feladatainak meghatározásáról és egyes fejlesztéspolitikai jogszabályok módosításáról
13426
87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet
A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény végrehajtásáról
13432
88/2011. (V. 31.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
13463
27/2011. (V. 31.) NEFMI rendelet
Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet módosításáról
13464
26/2011. (V. 31.) NFM rendelet
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működéséről és eljárásrendjéről szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet módosításáról
13468
27/2011. (V. 31.) NFM rendelet
A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról
13469
28/2011. (V. 31.) NFM rendelet
A Kohéziós Alap közreműködő szervezet kijelöléséről
13470
45/2011. (V. 31.) VM rendelet
A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek körébe tartozó Dél-balatoni halastavak és berkek Ramsari terület kihirdetéséről
13470
46/2011. (V. 31.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról
13475
47/2011. (V. 31.) VM rendelet
Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról
13479
39/2011. (V. 31.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
13484
40/2011. (V. 31.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
13489
1175/2011. (V. 31.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
13494
1176/2011. (V. 31.) Korm. határozat
A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény fakultatív jegyzőkönyvéhez való csatlakozás előkészítéséhez szükséges jogalkotási feladatok ütemezéséről
13494
1177/2011. (V. 31.) Korm. határozat
A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
13495
1178/2011. (V. 31.) Korm. határozat
A Nemzeti Sportközpontok Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központjának (Budapest, Hajós Alfréd, Széchy Tamás és Császár-Komjádi Uszoda) fejlesztéséről
13496
1179/2011. (V. 31.) Korm. határozat
A Fórum Film Alapítvány állami alapítói jogainak átadásáról
13497
1180/2011. (V. 31.) Korm. határozat
A Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány megszüntetéséről
13498
1181/2011. (V. 31.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról
13499
43/2011. (V. 31.) ME határozat
A Magyar Energia Hivatal elnökhelyettese kinevezéséről
13501
16/2011. (V. 31.) KüM határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülésszakán elfogadott, a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítéséről szóló 1926. évi 21. számú Egyezménynek a 2009. évi XCIV. törvényben adott felhatalmazás alapján való felmondásának hatálybalépéséről
13502

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.