A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386980. látogatója

Budapest

2011. május 26.,

csütörtök


 

55. szám


 

Ára: 5445 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról
11872
85/2011. (V. 26.) Korm. rendelet
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
11876
25/2011. (V. 26.) NFM rendelet
A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról
11877
40/2011. (V. 26.) VM rendelet
A cukorrépa-termelők 2011. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról
11892
41/2011. (V. 26.) VM rendelet
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
11895
42/2011. (V. 26.) VM rendelet
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
11901
43/2011. (V. 26.) VM rendelet
Az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről
11919
44/2011. (V. 26.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
11928
28/2011. (V. 26.) OGY határozat
Népi kezdeményezésről
12006
29/2011. (V. 26.) OGY határozat
Dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
12006
30/2011. (V. 26.) OGY határozat
Gelencsér Attila országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
12007
31/2011. (V. 26.) OGY határozat
Káli Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
12007
32/2011. (V. 26.) OGY határozat
Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
12007
33/2011. (V. 26.) OGY határozat
Szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyűlése által a Jótékonyság Világnapjává történő nyilvánítása kezdeményezéséről
12008
104/2011. (V. 26.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
12008
105/2011. (V. 26.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
12009
106/2011. (V. 26.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
12009
107/2011. (V. 26.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
12010
108/2011. (V. 26.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
12011
109/2011. (V. 26.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
12011
110/2011. (V. 26.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
12012
111/2011. (V. 26.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
12012
1162/2011. (V. 26.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szolnok–Nagykereki (H) és Santaul Mare (Nagyszántó)–Cluj Napoca (Kolozsvár) (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
12013
1163/2011. (V. 26.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szeged–Makó–Csanádpalota (H) és Nãdlac–Arad (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
12013
1164/2011. (V. 26.) Korm. határozat
A diplomáciai kapcsolatok felvételéről Szamoával, Kiribatival, Palauval, Nauruval, Vanuatuval, Tuvaluval, Tongával, a Marshall-szigetekkel, a Salamon-szigetekkel, Mikronéziával és Pápua Új-Guineával
12014
1165/2011. (V. 26.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség irányításának és felső szintű vezetésének rendjéről
12014
1166/2011. (V. 26.) Korm. határozat
A Kormány hivatalos tájékoztatási honlapjáról
12016
1167/2011. (V. 26.) Korm. határozat
A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről
12017
1168/2011. (V. 26.) Korm. határozat
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság siket sportolók és a felkészítésükben közreműködött sportszakemberek jutalmazására kötelező döntéseiből származó költségvetési kiadások fedezetéhez szükséges intézkedésekről
12019
1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat
Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetéséről
12021
1170/2011. (V. 26.) Korm. határozat
Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
12022
1171/2011. (V. 26.) Korm. határozat
A büntetés-végrehajtási intézetek egészségügyi fejlesztésének előkészítéséről, valamint a büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat módosításáról
12024
1172/2011. (V. 26.) Korm. határozat
A 2011. január–február havi vízkárelhárítási védekezések költségeinek biztosításáról
12024
1173/2011. (V. 26.) Korm. határozat
A Magyar Állam tulajdonában lévő 1016 Budapest, Bérc u. 13–15. szám alatti ingatlanrésznek a Magyar Atlanti Tanács részére történő bérbeadásáról
12025
1174/2011. (V. 26.) Korm. határozat
A 2010. május közepétől előforduló rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult ár- és belvízi helyzet okozta károk enyhítésére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA) Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról
12025
42/2011. (V. 26.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának megbízásáról
12026
14/2011. (V. 26.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2007. október 10-én, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2010. február 19-én, Budapesten aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 291/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
12027
15/2011. (V. 26.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek visszafogadásáról szóló, 2007. szeptember 18-án, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009. december 19-én, Röszkén aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 53/2010. (III. 11.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
12028

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.