A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394162. látogatója

Budapest

2011. május 23.,

hétfő


 

54. szám


 

Ára: 855 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
17/2011. (V. 23.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának általános rendjéről
11844
24/2011. (V. 23.) NFM rendelet
Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről
11861
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat
A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról
11862
1159/2011. (V. 23.) Korm. határozat
A Regionális Operatív Programok 2009–2010. évi akcióterveiben nevesített egyes kiemelt projektek nevesítésének visszavonásáról
11865
1160/2011. (V. 23.) Korm. határozat
„Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról
11866
1161/2011. (V. 23.) Korm. határozat
A Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről (közútfejlesztés)
11867

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.