A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394180. látogatója

Budapest

2011. május 20.,

péntek


 

53. szám


 

Ára: 855 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi XLIX. törvény
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.évi 17. törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvény módosításáról
11822
2011. évi L. törvény
A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
11824
2011. évi LI. törvény
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
11825
83/2011. (V. 20.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről
11826
22/2011. (V. 20.) NFM rendelet
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról
11828
23/2011. (V. 20.) NFM rendelet
A helyi közösségi közlekedés támogatásáról
11831
99/2011. (V. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
11836
100/2011. (V. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
11836
101/2011. (V. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
11837
102/2011. (V. 20.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről
11838
103/2011. (V. 20.) KE határozat
Bíró felmentéséről
11838
1156/2011. (V. 20.) Korm. határozat
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2011. évi felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról
11839
1157/2011. (V. 20.) Korm. határozat
Az Európai Unió Duna Makro Regionális Stratégia magyar programjának koordinátori feladatairól
11840

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.