A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2011. május 13.,

péntek


 

51. szám


 

Ára: 855 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi XLVI. törvény
Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról
11664
2011. évi XLVII. törvény
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosításáról
11666
2011. évi XLVIII. törvény
Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-én elfogadott Jegyzőkönyve kihirdetéséről
11667
81/2011. (V. 13.) Korm. rendelet
Az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek atűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamintalőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-én elfogadott Jegyzőkönyve 13. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolattartási pont kijelöléséről
11682
1144/2011. (V. 13.) Korm. határozat
APro Rekreatione Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
11683

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.