A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2011. május 10.,

kedd


 

49. szám


 

Ára: 11655 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
16/2011. (V. 10.) KIM rendelet
Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról
11058
20/2011. (V. 10.) NGM rendelet
A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2011. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 4/2011. (I. 31.) NGM rendelet módosításáról
11218
19/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet
Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet módosításáról
11234
20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel összefüggő módosításáról
11235
18/2011. (V. 10.) NFM rendelet
A területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása előirányzat 2011. évi felhasználásának részletes szabályairól
11238
19/2011. (V. 10.) NFM rendelet
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól
11243
20/2011. (V. 10.) NFM rendelet
A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosításáról
11381
37/2011. (V. 10.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
11383

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.