A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393924. látogatója

Budapest

2011. április 28.,

csütörtök


 

45. szám


 

Ára: 3825 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet
A Széchenyi Programirodákról
10703
69/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet
Összefogás az Államadósság Ellen Alapról
10703
70/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet
A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
10705
71/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, és a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
10706
31/2011. (IV. 28.) VM rendelet
A 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
10708
32/2011. (IV. 28.) VM rendelet
A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról
10720
33/2011. (IV. 28.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
10725
34/2011. (IV. 28.) VM rendelet
A halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről
10792
24/2011. (IV. 28.) OGY határozat
Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
10795
25/2011. (IV. 28.) OGY határozat
Dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
10795
1113/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagoya–Kuala Lumpur Kiegészítő Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapításáról
10796
1114/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
Magyarország Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról és a végrehajtásával összefüggő további feladatokról
10796
1115/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
A Végrehajtás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló 1015/2011. (I. 19.) Korm. határozat módosításáról
10797
1116/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
A miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról
10797
1117/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
A rendvédelmi szervek nyugdíj-megállapító tevékenységéhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról
10798
1118/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
10800
1119/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
„Az építés fejlődéséért” Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
10801
1120/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
Az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
10803
1121/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
10804
1122/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
A Gandhi Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
10806
1123/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
10807
1124/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
Az Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány megszüntetéséről
10808
1125/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
Az Iparfejlesztési Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
10809
1126/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
A Kármán Alapítvány megszüntetéséről
10811
1127/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
A Mező Ferenc Sportközalapítvány megszüntetéséről
10812
1128/2011. (IV. 28.) Korm. határozat
Magyar küldöttség részvételéről az Egyesült Nemzetek Szervezete Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (UPR) Munkacsoportjának 11. ülésén
10813
12/2011. (IV. 28.) KüM határozat
Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről szóló 2011. évi II. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
10814

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.