A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393618. látogatója

Budapest

2011. április 27.,

szerda


 

44. szám


 

Ára: 585 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet
betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
10684
15/2011. (IV. 27.) NFM rendelet
közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet módosításáról
10689
30/2011. (IV. 27.) VM rendelet
vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
10691
1108/2011. (IV. 27.) Korm. határozat
Alkotmányozás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 2011. évi központi költségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából történő felhasználásról
10692
1109/2011. (IV. 27.) Korm. határozat
kormányzati döntés-előkészítést megalapozó tanulmánykészítési továbbá kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezéséről
10693
1110/2011. (IV. 27.) Korm. határozat
Állami kitüntetések előirányzat kiegészítése céljából a 2011. évi központi költségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából történő felhasználásról
10695
1111/2011. (IV. 27.) Korm. határozat
Országgyűlés fejezet 2010. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának felhasználásáról
10696
1112/2011. (IV. 27.) Korm. határozat
magyarországi fogászati turizmus fejlesztéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításának érdekében a 2011. évi központi költségvetés Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából történő felhasználásról
10697
11/2011. (IV. 27.) KüM határozat
Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa közötti Kormányközi Együttműködési Vegyes Bizottság létrehozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 14/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
10699

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.