A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393808. látogatója

Budapest

2011. április 15.,

péntek


 

40. szám


 

Ára: 3015 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2011. évi XXXVIII. törvény
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról
10384
65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet
Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről
10385
66/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
10391
16/2011. (IV. 15.) NGM rendelet
A megyei munkaügyi központok illetékességéről, valamint az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet módosításáról
10399
14/2011. (IV. 15.) NFM rendelet
A földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról
10467
1095/2011. (IV. 15.) Korm. határozat
A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagoya Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról
10468
1096/2011. (IV. 15.) Korm. határozat
Az egyes termékekre vonatkozó részletes ökotervezési követelményeket meghatározó végrehajtási rendeletek alkalmazásának ellenőrzéséhez szükséges források biztosításáról
10468
1097/2011. (IV. 15.) Korm. határozat
Az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért megszüntetéséről
10469
1098/2011. (IV. 15.) Korm. határozat
A Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány megszüntetéséről
10470
1099/2011. (IV. 15.) Korm. határozat
A Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
10471
1100/2011. (IV. 15.) Korm. határozat
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
10471
1101/2011. (IV. 15.) Korm. határozat
A Puskás Tivadar Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
10472
1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat
A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról
10473
34/2011. (IV. 15.) ME határozat
Az ELI (Extreme Light Infrastructure) projekt megvalósításához kapcsolódó kormányzati feladatok végrehajtásában közreműködő miniszterelnöki megbízott kinevezéséről szóló 19/2010. (III. 5.) ME határozat hatályon kívül helyezéséről
10474

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.