A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394175. látogatója

Budapest

2011. január 14.,

péntek


 

4. szám


 

Ára: 3825 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2011. (I. 14.) Korm. rendelet
A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
473
1/2011. (I. 14.) KIM rendelet
Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet módosításáról
474
1/2011. (I. 14.) NGM rendelet
Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról
481
2/2011. (I. 14.) NGM rendelet
Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről
482
2/2011. (I. 14.) NFM rendelet
A földgáz biztonsági készlet mértékéről
483
3/2011. (I. 14.) NFM rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról
484
2/2011. (I. 14.) VM rendelet
A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról
485
3/2011. (I. 14.) VM rendelet
A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról
486
4/2011. (I. 14.) VM rendelet
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
487
5/2011. (I. 14.) VM rendelet
Egyes miniszteri rendeletek levegővédelemmel összefüggő módosításáról
534
6/2011. (I. 14.) VM rendelet
A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
537
1/2011. (I. 14.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
564
1001/2011. (I. 14.) Korm. határozat
Az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégia magyar programjának előkészítéséről
575
1002/2011. (I. 14.) Korm. határozat
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervével összefüggő egyes feladatokról
576
1003/2011. (I. 14.) Korm. határozat
A „Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram keretösszegének átcsoportosításáról a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramba és a „Sikeres Magyarországért” Panel Plusz Hitelprogram keretösszegének megemeléséről
578
1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat
Az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről
578
1005/2011. (I. 14.) Korm. határozat
A FIFA 2012–2013. évi kongresszusa rendezési jogának megszerzése érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetség által benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről
579
1006/2011. (I. 14.) Korm. határozat
A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő egyes ingó vagyonelemek segélyként történő térítésmentes tulajdonba adásáról
580
1007/2011. (I. 14.) Korm. határozat
Az Új Erkel Színház felépítését célzó pályázat előkészítéséről és lebonyolításáról, és az Operaház rekonstrukciójának előkészítésével kapcsolatos kérdésekről szóló 1172/2009. (X. 16.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
580
1/2011. (I. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
581
2/2011. (I. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
581
3/2011. (I. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
581
4/2011. (I. 14.) ME határozat
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjai megbízásának visszavonásáról és új tagok megbízásáról
582
2/2011. (I. 14.) KüM határozat
Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 132/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 2–5. §-ainak, valamint a 7. és 8. §-ainak hatálybalépéséről
583

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.