A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2011. április 13.,

szerda


 

39. szám


 

Ára: 2205 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
62/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya közötti Együttműködési Keretegyezmény kihirdetéséről
10321
63/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján sérthetetlenséget élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, továbbá sérthetetlenséget élvező tagjaik védelmének, valamint a nemzetközi szervezetek objektumai őrzésének rendjéről
10324
64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Honvédség nemzetközi tevékenységéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
10325
6/2011. (IV. 13.) MNB rendelet
A „Duna-Dráva Nemzeti Park” emlékérme kibocsátásáról
10328
1088/2011. (IV. 13.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodást módosító megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
10330
1089/2011. (IV. 13.) Korm. határozat
A Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökségnél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzótanácsi tagok felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről
10330
1090/2011. (IV. 13.) Korm. határozat
Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány megszüntetéséről
10331
1091/2011. (IV. 13.) Korm. határozat
Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány megszüntetéséről
10332
1092/2011. (IV. 13.) Korm. határozat
A Hajléktalanokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
10333
1093/2011. (IV. 13.) Korm. határozat
A Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
10334
1094/2011. (IV. 13.) Korm. határozat
Egyes fejlesztési tárgyú kormányhatározatok módosításáról
10335
31/2011. (IV. 13.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya, Bosznia-Hercegovina Kormánya, a Horvát Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Szlovén Köztársaság Kormánya között, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a határon átnyúló léginavigációs szolgáltatásokért való felelősségről szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
10381
32/2011. (IV. 13.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
10381
33/2011. (IV. 13.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról
10382

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.